Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 8. og 9. december 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2015

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen L. A. Rings Vej 100, 5230 Odense M og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 40, AF40A, AF40B og AF40C.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.00 ved ejendommen Carl Blochs Vej 147, 5230 Odense M og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 29, 30, 41, 42, 43 og 44.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved ejendommen Rismarksvej 115A, 5210 Odense NV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 16, AF16A, AF16B og 17.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 9. DECEMBER 2015

Forretningen begynder kl. 9.30 ved ejendommen Ørbækvej 9, 5220 Odense SØ og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ved ejendommen Benediktsgade 44, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 18, AF18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og AF28A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 10. november 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 4. november 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk