Odense Letbane, ekspropriationsforretning den 9., 10., 18., 19., 25. og 26. maj 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 9. MAJ 2016

Forretningen begynder kl. 10.15 på ejendommen Store Glasvej 10, 5000 Odense C og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 112.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 på ejendommen Vesterbro 120, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 64, 107, 108, 109, AF109A, AF109B, 110 og 111.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 10. MAJ 2016

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Nyborgvej 93, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 166, 168, 169, 170, AF170A, 172, 182, 185, 188 og 190.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved privat fællesvej Gartnerhaven, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 158, 159, AF159A, AF159B, AF159C, AF159D, AF159E, AF159F, AF159G, 160, 161, 162, 163, 164 og 165.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 18. MAJ 2016

Forretningen begynder kl. 9.45 ud for ejendommen Nyborgvej 189, 5220 Odense SØ og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 82, 117, 191, 212, 213 og 214.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på ejendommen Nørregade 77, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 147, AF147A, AF147B, AF147C, AF147D, 154 og 156.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 på ejendommen Østre Stationsvej 7, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 124, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 155 og 157.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TORSDAG DEN 19. MAJ 2016

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Nyborgvej 116, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 167, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, AF179A, 180, 181, 183, AF183A, AF183B og AF183C.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 på ejendommen Nyborgvej 144, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 184, 186, 187, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 og 203.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 25. MAJ 2016

Forretningen begynder kl. 13.30 på ejendommen Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122 og 123.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på ejendommen Østre Stationsvej 42, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 125, 126, 128, 129, 130, 131 og 132.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

TORSDAG DEN 26. MAJ 2016

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Østre Stationsvej 34, 5000 Odense C og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 127, 133, AF133A, AF133A/L001, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 og 148.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 11. april 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odense Kommune.

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 6. april 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk