Ombygning af eksisterende rundkørsel ved Kolding Vest, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 14. august 2012

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på ombygning af eksisterende rundkørsel i tilslutningsanlægget til E45 ved frakørsel 64, Kolding Vest, vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 14. AUGUST 2012

Forretningen begynder kl. 9.30 på samkørselspladsen kommunevej Birkedam, ved frakørsel 64, Kolding Vest, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1-10.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse på stedet, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 17. juli 2012 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 11. juli 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk