Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 ved Randers, ekspropriationsforretning den 28.-29. november og 5. december 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 ved Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 28. NOVEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Engelsholmvej 45, 8940 Randers og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 5, 6, 8 og 13.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Engelsholmvej 45, 8940 Randers og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 7, 12 og 14.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Viborgvej 99, 8920 Randers og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 20, 21, 35, 36 og 37.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 29. NOVEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 09.30 ud for ejendommen Aage Beks Vej 2A, 8920 Randers og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 og 33.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Aage Beks Vej 1, 8920 Randers og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 27, 28 og 29.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ud for ejendommen Engelsholmvej 33, 8940 Randers og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 16, 17, 18 og 19.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

TIRSDAG DEN 5. DECEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 09.30 ud for ejendommen Hobrovej 241, 8920 Randers og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 39, 43, 44, 45, 48 og 50.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Egegårdsvej 2, 8920 Randers og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 47 og 49.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Munkdrupvej 20, 8960 Randers og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 2, 9, 10, 11 og 32.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen Munkdrupvej 47, 8960 Randers og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 4.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 31. oktober 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. oktober 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk