Omformerstationer til Aarhus Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 12. august 2014

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af omformerstationer til elektrificering af Aarhus Letbane vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 12. AUGUST 2014

Forretningen begynder kl. 10.30 på Den Gamle Kro i Hornslet, Rosenholmvej 3, Hornslet og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 21, 24, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 og 154.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en præsentation af projektet, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Kommissionen vil i fornødent omfang foretage besigtigelse i marken.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødven-dige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne forventes afsluttet på stedet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 15. juli 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Odder Kommune, Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 3. juli 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk