Opgradering af jernbanestrækningen Hobro – Aalborg, besigtigelsesforretning den 17. og 18. september 2013

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på opgradering af jernbanestrækningen fra Hobro til Aalborg indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2013

Forretningen begynder kl. 8.00 på Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, Skørping, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende offentlig overkørsel nr. 453, km 221.958. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B001, B002, B026, B028, B029, B030, B031, B032, B037, B041, B042, B043, B044, B045, B046, B049, B051, B053, B054, B055, B056, B057 og B058.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslen. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 på Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, Skørping, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende offentlig overkørsel nr. 453, km 221.958. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B005, B006, B007, B008, B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015, B016, B017, B018, B019, B020, B021, B022, B066, B067, B068, B069, B070, B071 og B072.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslen. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, Skørping, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende offentlig overkørsel nr. 453, km 221.958. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B003, B004, B023, B024, B025, B027, B033, B034, B035, B036, B038, B039, B040, B047, B048, B050, B052, B059, B060, B061, B062, B063, B064 og B065.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslen. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2013

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Motel Europa, Hobrovej 890, Svenstrup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende offentlig overkørsel nr. 476, km 234.076. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109, B110, B111, B112, B113, B114, B115, B116, B117, B118, B119, B120, B121 og B210.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslen. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 på Motel Europa, Hobrovej 890, Svenstrup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende offentlig overkørsel nr. 491, km 239.361. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207, B208, B209, B211, B212, B213, B214, B215, B216, B217, B218, B219, B220, B221, B222, B223 og B224.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslen. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

**********

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en se­nere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 20. august 2013 være fremlagt til eftersyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Rebild Kommune og på Teknisk Forvaltnings kontor i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 14. august 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk