Opgradering Hobro – Aalborg, ekspropriationsforretning den 4., 5. og 6. februar 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på opgradering af jernbanestrækningen fra Hobro til Aalborg vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 4. FEBRUAR 2014

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejen­dommen Himmerlandsvej 27A, Skørping og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 9.45 på ejendommen Hyldalsvej 2, Skørping og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 2.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.00 på ejendommen Hyldalsvej 9, Skørping og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 3.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.00 på ejendommen Himmerlandsvej 3, Skørping og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 4. Endvidere behandles sagen vedrørende lejemålet, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under lb. nr. AF4A, under forretningen.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 14.15 på ejendommen Himmerlandsvej 2, Skørping og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 6.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 15.30 på ejendommen Himmerlandsvej 1, Skørping og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 5. Endvidere behandles ejendommen, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 54, på forretningen.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted samme dag eller den ef­terfølgende dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 5. FEBRUAR 2014

Forretningen begynder kl. 8.30 ved indkørslen til ejendommen Mosskovvej 7C, Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ved indkørslen til parkeringsarealerne til Skørping Idrætscenter, fra rundkørslen Himmerlandsvej/Mosskovvej og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 13, 14, 15, 16, 17 og 18.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved indkørslen til parkeringsarealerne til Skørping Idrætscenter, fra rundkørslen Himmerlandsvej/Mosskovvej og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 7, 9, 11, 12 og 19.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ved indkørslen til ejendommen Hyldalsvej 1, Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 33, 34, 35, 37, 38 og 39.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted samme dag eller den ef­terfølgende dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

TORSDAG DEN 6. FEBRUAR 2014

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved Sverrighusvej, Skørping, ud for ejendommen Møldrupvej 7, Skørping, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 45, 46, 47, 48, 49, 50 og AF55A.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved ejendommen Jyllandsgade 4, Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 10, 31, 36, 40, 41, 42, 43, 44, AF44A, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 og 59.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 7. januar 2014 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Rebild Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 27. december 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk