Opgradering Hobro – Aalborg, ekspropriationsforretning den 5. marts 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på opgradering af jernbanestrækningen fra Hobro til Aalborg vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 5. MARTS 2014

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved offentlig overkørsel nr. 476 i Ellidshøj (Mjels Brovejs krydsning af banen) og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 83 og 84.

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved indkørslen til ejendommen Hobrovej 792, Svenstrup og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 69, 70, 71, 74 og 75.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved krydset Svenstrup Banevej og Dall Møllevej og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81 og 82.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 5. februar 2014 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 29. januar 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk