Rute 15 Ringkøbing – Herning, ekspropriationsforretning den 13. marts 2024

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Rute 15 Ringkøbing-Herning, vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 13. MARTS 2024

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på Tanderupkærvej 92, 7400 Herning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist og erstatningen vil blive færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil senest den 14. februar 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 29. januar 2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Vejdirektoratets Fortegnelse nr. 1 – Rute 15 Ringkøbing – Herning