Sikring af overgang nr. 14 på Skagensbanen, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 4. juni 2012.

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på sikring af overgang nr. 14 på Skagensbanen vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 4. JUNI 2012

Forretningen begynder kl. 9.30 ved bygningerne på Lerbæk Fiskepark, Skagensvej 164, Frederikshavn og omfatter ejendommen matr. nr. 1fq Lerbæk Hgd., Elling, der er opført på arealfortegnelsen.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med et møde i marken, hvor projektet vil blive gennemgået. Herefter vil der ske en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer/bruger vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejeren/brugeren om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelsen med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 7. maj 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Frederikshavn Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 2. maj 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk