Spor- og brofornyelse Langå til Aalborg, besigtigelsesforretning den 6. juni 2023

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på spor- og brofornyelse Langå til Aalborg indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 6. JUNI 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.15 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet. De berørte ejendomme i Favrskov Kommune og Randers Kommune vil blive behandlet ved dette møde.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet. De berørte ejendomme i Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune vil blive behandlet ved dette møde.

 

De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil ved hvert mødested få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omfang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan godkende projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Besigtigelsesbogen for det påtænkte projekt vil fra og med den 9. maj 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Favrskov Kommune, hos Borgerservice i Randers Kommune, hos Borgerservice i Mariagerfjord Kommune, hos Borgerservice i Rebild Kommune og hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 26. april 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk