Spor- og brofornyelse af jernbane strækningen Langå til Aalborg, ekspropriationsforretning den 26. februar 2024

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på spor- og brofornyelse Langå til Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 26. FEBRUAR 2024

 

Forretningen begynder kl. 11.00 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 i Favrskov Kommune og Randers Kommune.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 i Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Kommissionen vil i fornødent omfang besigtige forholdene i marken.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse opstå ventetid.

 

Erstatningsspørgsmålet vedrørende midlertidigt arbejdsareal forventes udskudt til efter projektets brug af arealerne og behandles således ikke af ekspropriationskommissionen på forretningen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil senest den 29. januar 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 17. januar 2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Banedanmarks Fortegnelse nr. 1