AFLYST: Sporfornyelse af jernbanestrækningen Fredericia – Padborg, besigtigelsesforretning den 20. juni 2023

 

 

OPDATERET D. 30. MAJ 2023:

AFLYSNING AF BESIGTIGELSESFORRETNING 20. JUNI 2023

Den indvarslede besigtigelsesforretning må desværre aflyses. Banedanmark har bedt kommissariatet meddele de indvarslede følgende:

”Det beklages at den indvarslede besigtigelsesforretning d. 20. juni 2023 vedr. projektet Sporfornyelse Fredericia-Padborg aflyses med kort varsel, som følge af Banedanmarks anmodning.

Aflysningen begrundes i at Banedanmark desværre har brug for mere tid til at sikre tiltrædelse af aktstykke i Finansudvalget, hvilket ligger til grund for, og er en forudsætning for besigtigelsesforretningens gennemførelse.

Banedanmark forventer at forretningen kan gennemføres i samarbejde med Kommissariatet ultimo oktober/primo november.

Banedanmark beklager ulejligheden. Eventuelle spørgsmål vedr. projektet kan rettes til Projekteringsleder Areal, Torben Laurbjerg på TLAU@bane.dk.”

 

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på sporfornyelse, jernbanestrækningen Fredericia – Padborg, indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 20. JUNI 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding. Her gennemgås strækningen fra Fredericia til Vamdrup.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på Hotel Kløver Es, Brystrupvej 2, 6230 Rødekro. Her gennemgås strækningen fra Vojens til Tinglev.

 

Der vil begge gange blive foretaget en orientering om og gennemgang af ovennævnte projekt. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå
ændringer.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Besigtigelsesbog for det påtænkte projekt vil fra og med den 23. maj 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Fredericia, Kolding, Haderslev og Aabenraa Kommune

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 11. maj 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk