Sporfornyelse Fredericia – Vejle, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 30. november 2022