Sporfornyelse og kapacitetsudvidelse ved Hjørring Station, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 29. marts 2023

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på sporfornyelse og kapacitetsudvidelse ved Hjørring Station vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 29. MARTS 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.30 på Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med et besigtigelsesmøde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer.

 

Erstatningsspørgsmålet vedrørende midlertidigt arbejdsareal forventes udskudt til efter projektets brug af arealerne, og det behandles således ikke af ekspropriationskommissionen på forretningen.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 1. marts 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Hjørring Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 10. februar 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk