Sporombygning og hastighedsopgradering Hobro – Aalborg, besigtigelsesforretning den 27. august 2019

BESIGTIGELSE

Med henblik på sporombygning og hastighedsopgradering mellem Hobro og Aalborg indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

TIRSDAG DEN 27. AUGUST 2019

Forretningen begynder kl. 9.30 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende sporombygning og hastighedsopgradering mellem Hobro og Aalborg. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med numrene B1, B4 – B51, B60, B62 – B72 og B75 – B77.

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omgang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Forretningen fortsætter samme dag kl. 14.30 på Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende sporombygning og hastighedsopgradering mellem Hobro og Aalborg. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med numrene B90 – B123, B126 – B132 og B135 – B166.

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omgang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 30. juli 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Mariagerfjord Kommune, hos Borgerservice i Rebild Kommune og hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 11. juli 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk