Sporombygning og hastighedsopgradering Hobro – Aalborg, ekspropriationsforretning den 26. februar 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på sporombygning og hastighedsopgradering mellem Hobro og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 26. FERBUAR 2020

Forretningen begynder kl. 9.30 på Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 80-93, 95-97, 99-105, 108-125, 127, 129-133 og 136-143.

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 4-13, 16-18, 20-25, 27-35, 38-43 og 60-68.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Kommissionen vil i fornødent omfang besigtige forholdene i marken.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på dagen. Der kan i denne forbindelse opstå ventetid. Vedrører ekspropriationen på ejendommen udelukkende midlertidigt arbejdsareal forventes erstatningsspørgsmålet udskudt til efter projektets brug af arealerne.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 29. januar 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Mariagerfjord Kommune, hos Borgerservice i Rebild Kommune og hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. januar 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk