Stikrydsning ved Tørring, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 31. maj 2023

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af stikrydsning ved Tørring vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 31. MAJ 2023

 

Forretningen begynder kl. 10 på Sandvad Sognegaard, Vongevej 48, 7300 Jelling og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1-7.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde på Sandvad Sognegaard med en gennemgang af projektet. Efterfølgende vil der ske en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 3. maj 2023 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. april 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk