Støjskærm Aarhus – Aalborg, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 10. oktober 2022

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af støjskærm Aarhus – Aalborg vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 10. OKTOBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 og 44.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med et besigtigelsesmøde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Mødetid og -steder vil blive oplyst på forretningen.

 

Erstatningsspørgsmålet vedrørende midlertidigt arbejdsareal forventes udskudt til efter projektets brug af arealerne og behandles således ikke af ekspropriationskommissionen på forretningen.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 12. september 2022 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 1. September 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk