Støjskærm Aarhus – Aalborg, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 10. oktober 2022