Strækningsoptimering Langå – Struer, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 29. august 2012

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

STRÆKNINGSOPTIMERING

LANGÅ – STRUER

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 29. august 2012)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 29. august 2012 kl. 8.30 samledes kommissionen i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus, Præstevejen 20, Rønbjerg for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af strækningsoptimering af banestrækningen Langå – Struer.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Skive Kommune mødte teamleder fra Teknisk Forvaltning Allan Baggesgaard.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Ann Legart, landinspektør Carsten Jørgensen, ingeniør Stine Gemælke, Rambøll, landinspektør Terese Fuglsang, LIFA og landinspektør Pernille Norsgaard Lykke, LIFA.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 10. maj 2012 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Kommissarius oplyste i den forbindelse, at kommissionen forud for mødet er blevet gjort opmærksom på, at kundgørelse af forretningens afholdelse er sket i Dagbladet Holstebro, der efter det oplyste ikke er det ledende dagblad i lokalområdet.

 

Efter en grundig drøftelse besluttede kommissionen at udsætte forretningens afholdelse med henblik på en kundgørelse af forretningen i det ledende dagblad i lokalområdet, Skive Folkeblad.

 

Kommissionen lagde ved beslutningen vægt på, at det ikke kan udelukkes, at berørte lodsejere, som har en interesse at varetage ved forretningen, ikke har opnået kendskab til forretningens afholdelse og derfor ikke har kunnet varetage sine interesser.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Kaj Wisti Lassen

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen