Tilslutningsanlæg Skanderborg Syd, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 5. april 2016

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

 

Med henblik på anlæg af tilslutningsanlæg ved Skanderborg Syd vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 5. APRIL 2016

Forretningen begynder kl. 9.30 på Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med et indledende møde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Kommissionen vil herefter, i fornødent omfang, foretage en besigtigelse i marken.

 

Såfremt kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 8. marts 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 1. marts 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk