Tilslutningsanlæg syd for Kolding, ekspropriationsforretning den 2. juni 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af nyt tilslutningsanlæg syd for Kolding vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 2. JUNI 2016

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Hoppeshuse 19, Vonsild, 6000 Kolding og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 2.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelse af ejendommen og forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse er tilsendt berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 5. maj 2016 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Kolding Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 27. april 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk