Tilslutningsanlæg syd for Kolding, ekspropriationsforretning den 21. og 22. juni 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af tilslutningsanlæg syd for Kolding vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en  ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 21. JUNI 2016

Forretningen begynder kl. 9.30 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 2, 4, 8, 9, 10, 18 og 19.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.45 ud for ejendommen Hoppeshuse 2, Vonsild, 6000 Kolding og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 3, 5, 11, 13, 14 og 15.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 22. JUNI 2016

Forretningen begynder kl. 8.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 6, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 og 25.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på ejendommen Ødisvej 27, Vonsild, 6000 Kolding og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 1, 7 og 26.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

*************************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 24. maj 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Kolding Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 19. maj 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk