Tilslutningsanlæg syd for Kolding, ekspropriationsforretning den 21. september 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af tilslutningsanlæg syd for Kolding vil der efter reglerne i stats-ekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2016

Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Ødisvej 31, Vonsild, 6000 Kolding og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 3.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 24. august 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Kolding Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 16. august 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk