Tilslutningsanlæg ved Fredericia Syd, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 30. april 2019

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på ombygning af tilslutningsanlæg ved Fredericia Syd vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 30. APRIL 2019

Forretningen begynder kl. 10.30 på Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Forretningen vil begynde med en fælles orientering om projektet, hvor både anlægsmyndigheden og berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig. Kommissionen vil senere foretage en besigtigelse i marken.

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om erstatningens størrelse vil efterfølgende blive afholdt enten i marken eller indendørs. Der må påregnes ventetid.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplaner vil fra og med den 2. april 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Fredericia Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 25. marts 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk