Udbygning af banestrækningen fra Vamdrup til Vojens, besigtigelsesforretning den 3., 4., 11. og 12. juni 2013

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på udbygning af banestrækningen fra Vamdrup til Vojens indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

MANDAG DEN 3. JUNI 2013

Forretningen begynder kl. 10.00 ved Vamdrup Station, Banegårdspladsen, Vamdrup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra Vamdrup Station og frem til banens krydsning af Kongeå. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B1, B2, B3, B4, B5, B6 og B7 samt S1 – S20 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ved Dysse Ager, Vamdrup, hvor denne støder op til jernbanen. Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra banens krydsning af Kongeå og frem til banens krydsning af Ballegårdsvej. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B8, B9, B10, B11, B12 og B13 samt S21 og S22.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ved Ballegårdsvej, Vamdrup, hvor denne krydser jernbanen. Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra banens krydsning af Ballegårdsvej og frem til banens krydsning af Koldingvej. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20 og B105 samt S23, S24 og S25.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.30 ved Bastrup Skovvej, Vamdrup, hvor denne krydser jernbanen. Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra banens krydsning af Koldingvej og frem til banens krydsning af Bastrup Skovvej. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B22, B23, B24, B25, B27, B28, B29, B30, B31, B32 og B33.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

TIRSDAG DEN 4. JUNI 2013

 

Forretningen starter kl. 8.30 ved Farrisvej, Rødding, hvor denne krydser jernbanen. Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra banens krydsning af Bastrup Skovvej og frem til banens krydsning af Blå Å ved kommunegrænsen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B34, B35, B36, B37, B38, B39 og B40 samt S26 – S33 inkl. og S66.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved Juhls Vej, Sommersted, hvor denne krydser jernbanen. Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra banens krydsning af Blå Å ved kommunegrænsen og frem til banens krydsning af Sommerstedvej. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B41, B42, B44, B45, B46, B47, B48, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56 samt S34 – S39 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved Vodskovvej, Sommersted, hvor denne krydser jernbanen. Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra banens krydsning af Sommerstedvej og frem til banens krydsning af Nørre Å. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B49, B57, B58, B59, B60, B61, B62 og B63 samt S40.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

TIRSDAG DEN 11. JUNI 2013

 

Forretningen starter kl. 10.00 ved Jernbanegade, Sommersted, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra banens krydsning af Nørre Å og frem til banens krydsning af Amtsbanevejen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70 og B71 samt S41 – S50 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ved Kestrupvej, Sommersted, hvor denne krydser jernbanen. Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra banens krydsning af Amtsbanevejen og frem til banens krydsning af Sønderløkke. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B72, B74, B76, B78, B79, B80, B81 og B82 samt S51 – S55 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ved Sønderløkke, Sommersted, hvor denne krydser jernbanen. Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra banens krydsning af Sønderløkke og frem til banens krydsning af Østerager. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89 og B90 samt S56 – S58 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.30 ved Bygaden, Vojens, hvor denne krydser jernbanen. Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra banens krydsning af Bygaden og frem til banens passage af Adelvej. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B93, B94, B95, B96, B97 samt S59 – S64 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

ONSDAG DEN 12. JUNI 2013

 

Forretningen starter kl. 8.30 ved Adelvej, Vojens, hvor denne støder op til jernbanen. Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende jernbanestrækningen fra banens passage af Adelvej og frem til Vojens Station. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B75, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104 og B106 samt S65.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

**********

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en se­nere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 6. maj 2013 være fremlagt til eftersyn hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune, på kontoret for Teknik og Miljø i Vojens, Haderslev Kommune samt hos Borgerservice i Vejen Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 30. april 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk