Udbygning af banestrækningen fra Vamdrup til Vojens, ekspropriationsforretning den 12. juni 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 12. JUNI 2013

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Østerager 12, Vojens og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenummer 8.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på ejendommen Soelsvej 4, Vamdrup og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 7.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse nr. 3 og 4 over de rekvirerede ejendomme er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelse nr. 3 vil fra og med den 15. maj 2013 være fremlagt til gennemsyn på By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Fortegnelse nr. 4 vil fra og med den 15. maj 2013 være fremlagt til gennemsyn på kontoret for Teknik og Miljø i Vojens, Haderslev Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 7. maj 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk