Udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens, ekspropriation den 17. april 2013

EKSPROPRIATION

Med henblik på udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

ONSDAG DEN 17. APRIL 2013

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Kærager 1, Vojens og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenummer 6.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på ejendommen Tovskovvej 2, Sommersted og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenummer 5.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 på ejendommen Bastrup Skovvej 5, Vamdrup og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenummer 4.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede ejendomme er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 20. marts 2013 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune og på kontoret for Teknik og Miljø i Vojens, Haderslev Kommune.

                          Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 12. marts 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk