Udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens, ekspropriationsforretning den 8. og 9. oktober 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

TIRSDAG DEN 8. OKTOBER 2013

Forretningen begynder kl. 9.15 på ejendommen Kinovej 2, Vamdrup og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenummer 9 og AF9A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 på ejendommen Ballegårdsvej 15, Vamdrup og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenummer 10 og AF10A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen.

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på ejendommen Bastrup Skovvej 10, Vamdrup og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenummer 11.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen.

Forretningen fortsætter herefter kl. 14.45 på ejendommen Farrisvej 24, Rødding og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenummer 12 og AF12A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen.

Endelig fortsætter forretningen kl. 16.15 på ejendommen Sønderbyvej 3, Sommersted og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenummer 13 og AF13A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen.

ONSDAG DEN 9. OKTOBER 2013

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Parkvej 3, Sommersted og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenummer 14.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen.

Forretningen fortsætter kl. 10.00 på ejendommen Sønderløkke 9, Sommersted og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenummer 15.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen.

Endelig fortsætter forretningen kl. 10.45 på ejendommen Gammel Stadsvej 2, Vojens og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenummer 16.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 10. september 2013 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune, på kontoret for Teknik og Miljø i Vojens, Haderslev Kommune samt hos Borgerservice i Vejen Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 4. september 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk