Udbygning af banestrækningen Vamdrup – Vojens, ekspropriationsforretning den 12. marts 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af jernbanestrækningen fra Vamdrup til Vojens vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 12. MARTS 2014

Forretningen begynder kl. 9.30 ved ejendommen Parkvej 11, Sommersted og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenummer 18.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved ejendommen Østergade 1, Vamdrup og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 17 samt løbenumrene AF17A, AF17B, AF17C, AF17D, AF17E, AF17F, AF17G og AF17H.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere, lejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere, lejere og brugere.

 

Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 12. februar 2014 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune og på kontoret for Teknik og Miljø i Vojens, Haderslev Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 5. februar 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk