Udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N, ekspropriationsforretning den 16., 17., 24. og 25. maj 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

 

TIRSDAG DEN 16. MAJ 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Torshøjvej 55, Edslev, 8362 Hørning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 40.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen Torshøjvej 59, 8362 Hørning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 45.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Torshøjvej 220, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 37, 54, 55 og 56.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ud for ejendommen Skibbyvej 64, Skibby, 8462 Harlev J og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 75.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Skibbyvej 60, Skibby, 8462 Harlev J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 77 og 83.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ud for ejendommen Gammelsøvej 80, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 53, 59, 60 og 80.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

 

ONSDAG DEN 17. MAJ 2023

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ud for ejendommen Torshøjvej 67, Edslev, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 44, 49 og 146.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for ejendommen Torshøjvej 28, Edslev, 8362 Hørning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 50.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Gungdyvej 29, Edslev, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 32, 42, 143 og 145.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ud for ejendommen Åbovej 16, Åbo, Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 58 og 68.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Åbovej 16, Åbo, Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 38, 39, 52, 57, 61, 62, 67, 70, 72, 78, 79, 140, 144 og 147.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

 

ONSDAG DEN 24. MAJ 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Bjertrup Skovvej 15, 8362 Hørning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 26.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen Bjertrup Skovvej 18, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 23, 28 og 150.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Bjertrup Skovvej 20, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 20 og 22.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ud for ejendommen Bjertrup Skovvej 20, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 12 og 18.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Jeksen Dalvej 40, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 9, 11 og 151.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Jeksen Dalvej 3A, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 2 og 149.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ud for ejendommen Edslevvej 2, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 34 og 35.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

 

TORSDAG DEN 25. MAJ 2023

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ud for ejendommen Edslevvej 5, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 29, 30 og 31.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Edslevvej 5, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 33 og 148.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.45 ud for ejendommen Åbovej 30, Åbo, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 63, 64 og 66.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Svanlevvej 70, Kolt, 8361 Hasselager og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 43, 46, 47 og 48.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

  **********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 19. april 2023 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune og hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 30. marts 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk