Udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N, ekspropriationsforretning den 29. august og den 6. september 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Kvottrupvej 118, Kvottrup, 8471 Sabro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 130 og 138.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for ejendommen Kvottrupvej 108 A-C, Kvottrup, 8471 Sabro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 126 og 127.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Abelvej 1, 8381 Tilst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 120, 128, 135 og 162.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ud for ejendommen Lyngbygårdsvej 66, Yderup, 8381 Tilst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 108 og 166.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Selkærvej 12, 8220 Brabrand og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 103.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen Glamhøjvej 37, 8220 Brabrand og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 100, 101, 106 og 121.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Gammel Viborgvej 61, 8471 Sabro og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 118.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ud for ejendommen Gammel Viborgvej 42, 8471 Sabro og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 113.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.15 ud for ejendommen Gammel Viborgvej 42, 8471 Sabro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 87, 99, 102 og 125.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2023

 

Forretningen fortsætter kl. 9.00 ud for ejendommen Brushøjvej 8, Kvottrup, 8471 Sabro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 129, 132 og 167.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Løkkebjergvej 21, Fårup, 8471 Sabro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 114, 122, 123 og 124.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Borumvej 51, 8381 Tilst og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 110.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Borumvej 37-39 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 112 og 139.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Glamhøjvej 30, 8220 Brabrand og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 88, 97 og 98.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Rosbjergvej 7A, 8220 Brabrand og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 83 og 86.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ud for ejendommen Rosbjergvej 43A, 8220 Brabrand og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 94.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ud for ejendommen Rosbjergvej 43A, 8220 Brabrand og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 92, 95, 96, 104, 109, 111, 115, 116, 117, 119, 141 og 163.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

 **********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 1. august 2023 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. juli 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk