Udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N, ekspropriationsforretning den 30. november 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 30. NOVEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.45 hvor privat fællesvej Tovhøjvej krydser jernbanen, 8381 Tilst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 102, 121, 161, 168 og 169.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Stenhøjvej 5, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 170, 171, AF171A, AF171B, AF171C, AF171D, AF171E, AF171F, AF171G, 174 og 188.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 2. november 2023 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 17. oktober 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk