Udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N, ekspropriationsforretningen den 5. og 6. marts 2024

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 5. MARTS 2024

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Vestre Knoldevej 2, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 192 og 196.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Knoldevej 3, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 191, 193 og 194.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.15 ud for ejendommen Hvidkildevej 21, Ølsted, 8380 Trige og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 170, 183, 188, 189, 190 og 197.

 

Forretningen fortsætter kl. 17.00 ud for ejendommen Lisbjerg Parkvej 2A, Lisbjerg, 8200 Aarhus N og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 181, 182, 185, 186, 187 og 198.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 6. MARTS 2024

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Delta 6, Søften, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 177, 178 og 179.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for ejendommen Delta 8B, Søften, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 174, 175, 176, 180 og 200.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Stenhøjvej 4, Søften, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 168, 172, 201 og 202.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Tovhøjvej 20, Geding, 8380 Trige og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 102, 161, 169 og 173.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil senest den 6. februar 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 23. januar 2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Vejdirektoratets Fortegnelse nr. 13