Udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N Nord ekspropriationsforretning den 7. februar 2024

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N, vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 7. FEBRUAR 2024

Forretningen begynder kl. 10.00 på Stenhøjvej 1, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 175 og 168.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. De berørte ejendomme vil blive besigtiget i den rækkefølge, der er angivet ovenfor.

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted den efterfølgende dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil senest den 10. januar 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 19. december 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Vejdirektoratets Fortegnelse nr. 12