Udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N, ekspropriationsforretning den 25. april 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 25. APRIL 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Skibbyvej 67, 8462 Harlev J og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 74.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Silkeborgvej 871, Årslev, 8220 Brabrand og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 82.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Silkeborgvej 881, Årslev, 8220 Brabrand og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 73, 80, 83, 84 og 85.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 øst for underføringen af Kommunesti Harlevholmvej, 8462 Harlev J og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 58.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Harlevholmvej 24, 8462 Harlev J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 39, 71, 72, 76 og 78.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 28. marts 2023 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 15. marts 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk