Udbygning af E45 Skanderborg Syd – Aarhus Syd, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 10. og 11. oktober 2017

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Skanderborg Syd – Aarhus Syd vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 10. OKTOBER 2017

 

Forretningen begynder kl. 9.45 hos Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet i relation til de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1 – 10 inkl. samt løbenumrene 12 – 36 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Såfremt kommissionen kan godkende projektet, vil den foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne vil finde sted på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg enten den 10. oktober 2017 eller den næstfølgende dag efter nærmere aftale.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Arealfortegnelse nr. 1 med ekspropriationsplaner vil fra og med den 12. september 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 4. september 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk