Udbygning af E45 Skanderborg Syd – Aarhus Syd, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 11. marts 2021

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af støjskærme i forbindelse med udbygning af E45 Skanderborg Syd – Aarhus Syd vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 11. MARTS 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 10, 11, 13, 37, 38 og 39.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med et indendørs møde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Kommissionen vil herefter i fornødent omfang besigtige de berørte arealer i marken.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 11. februar 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af Covid-19.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 29. januar 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk