Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, besigtigelsesforretning den 21. februar 2023

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på udvidelse af E45 fra Vejle N til Skanderborg S indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2023

Delstrækning st. 138.400 – 151.300

 

Forretningen begynder kl. 13.00 på Restaurant Møllebæk, Gl. Kattrupvej 2, 8751 Gedved. Her gennemgås strækningen fra st. 144.460 fra kommunegrænsen mellem Horsens Kommune og Skanderborg Kommune nord for kommunevej Ellingvej og mod nord frem til st. 151.300 nord for kommunevej Horndrupvej.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 samme sted. Her gennemgås strækningen fra st. 138.400 syd for kommunevej Østbirkvej og mod nord frem til st. 144.460 ved kommunegrænsen mellem Horsens Kommune og Skanderborg Kommune nord for kommunevej Ellingvej.

 

Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende ovennævnte projekt. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil den efterfølgende dag foretage en besigtigelse af forholdene på strækningen. Den nærmere tidsplan for besigtigelsen vil blive fastlagt på dagen.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 24. januar 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune og hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 11. januar 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk