Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, ekspropriationsforretning den 16. og 17. januar 2024

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S vil der efter reglerne i stats-ekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 16. JANUAR 2024

 

Forretningen begynder kl. 09.45 ud for ejendommen Lundagervej 23, 8722 Hedensted og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 78 og 79.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Gesagervej 34, 8722 Hedensted omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 57, 64 og 70.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Kildeparken 12, 8722 Hedensted omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 58, 59, 60, 63, 66 og 68.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 17. JANUAR 2024

 

Forretningen begynder kl. 09.45 ud for ejendommen Båstrupvej 8, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 1 og 56.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Gesagervej 45, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 61, 62, 75, og 77.

 

Forretningen fortsætter kl. 11,45 ud for ejendommen Dakavej 2, 8723 Løsning omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 67, 76 og 80.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 26. september 2023 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 30. november 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk