Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, ekspropriationsforretning den 19. september 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 19. SEPTEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.30 ud for ejendommen Tåningvej 51, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 119, 137, 142, 143, 151, 157, 158, 160, 162, 165 og 170.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Erstatningsspørgsmålet vedrørende midlertidigt arbejdsareal forventes udskudt til efter projektets brug af arealerne og behandles således ikke af ekspropriationskommissionen på forretningen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 22. august 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune og Borgerservice i Horsens Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 4. juli 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk