Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, ekspropriationsforretning den 24. og 25. januar, 2024

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 24. JANUAR 2024

 

Forretningen begynder kl. 13.15 ud for ejendommen Horndrupvej 4, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 178, 179, 184 og 185.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 hvor kommunevejen Tåningvej krydser statsvejen Østjyske Motorvej, 8660 Skanderborg og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenummer 157.

 

Forretningen begynder kl. 15.00 ud for ejendommen Oustedvej 15, 8660 Skanderborg og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 155.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

TORSDAG DEN 25. JANUAR 2024

 

Forretningen begynder kl. 8.30 hvor kommunevejen Risvej krydser statsvejen Østjyske Motorvej, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 161, 163, 165, 170, 175 og 183.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.15 hvor kommunevejen Sortholmvej krydser statsvejen Østjyske Motorvej, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 171, 174 og 176.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen Horsensvej 36, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 177, 180 og 181.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Horndrupvej 1, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 158 og 182.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil senest den 27. december 2023 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 13. december 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Vejdirektoratets Fortegnelse nr. 20

Klik her for at se Vejdirektoratets Fortegnelse nr. 6