Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, ekspropriationsforretning den 24. og 25. oktober 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 24. OKTOBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.15 ud for ejendommen Båstrupvej 15, 8722 Hedensted og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenummer 53.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Bredalvej 83, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 33, 47 og 51.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Toftegårdsvej 25A, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 35 og 36.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ud for ejendommen Toftegårdsvej 64, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 2, 15, 18, 19 og 20.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen Ny Solskovvej 10, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 6 og 11.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.15 ud for ejendommen Frostvej 1B, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 7, 8, 9, 12, 13 og 14.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.15 ud for ejendommen Kildeparken 32, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 54 og 55.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ud for ejendommen Kildeparken 50, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 48, 49, 50 og 52.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Bredalvej 62, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 34, 37, 43, 44 og 45.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ud for ejendommen Troldhøjvej 33, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 21, 23 og 26.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Troldhøjvej 18, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 27, 30 og 32.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen Troldhøjvej 12, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 1, 16, 22, 28, 29, 31, 38, 39, 41 og 273.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 26. september 2023 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune og Borgerservice i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. september 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk