Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, ekspropriationsforretning den 26. september 2023

 

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 09.30 på Korningvej, 8700 Horsens, øst for broen over Østjyske Motorvej, og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 113, 191 og 209.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Vrøndingvej 1A, 8700 Horsens, og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 224, 225, 227, 229, 230, 231 og 255, samt de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 277 og 278.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 på Scandic Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens, og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenummer 223, samt de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 219, 220, 221 og 223.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Erstatningsspørgsmålet vedrørende midlertidigt arbejdsareal forventes udskudt til efter projektets brug af arealerne og behandles således ikke af ekspropriationskommissionen på forretningen.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 29. august 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 1. august 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk