Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, ekspropriationsforretning den 3. oktober 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S vil der efter reglerne i stats-ekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 3. OKTOBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på Sortholmvej, hvor denne underføres motorvejen E45 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 158, 174 og 176.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 samme sted og omfatter ejendommen, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenummeret 172.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. De berørte ejendomme vil blive besigtiget i den rækkefølge, der er angivet ovenfor.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 5. september 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 18. august 2023.

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk