Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, ekspropriationsforretning den 30. og 31 januar samt 6. februar 2024

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 30. JANUAR 2024

 

Forretningen begynder kl. 09.35 ud for ejendommen Egeskovvej 19, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 125, 126, 129 og 130.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Egeskovvej 29, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 132, 134 og 136.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen Egeskovvej 33, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 137, 138 og 139.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Østbirkvej 2, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 121, 123 og 127.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.35 ud for ejendommen Ellingvej 42, 8751 Gedved og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 151, 153 og 280.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 31. JANUAR 2024

 

Forretningen begynder kl. 09.45 ud for ejendommen Holtvadvej 13, 8751 Gedved og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 143, 144, 145 og 146.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 på Ellingvej, 8751 Gedved, vest for broen under Østjyske Motorvej, og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 150 og 160.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ud for ejendommen Oustedvej 5, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 155, 156 og 159.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ud for ejendommen Ålkærgårdvej 16, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 122 og 124.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

TIRSDAG DEN 6. FEBRUAR 2024

 

Forretningen begynder kl. 09.45 ud for ejendommen Tørvevej 4, 8751 Gedved og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 113, 120, 142, 148 og 279.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Holtvadvej 5, 8751 Gedved og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenummer 147.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ud for ejendommen Ålkærgårdvej 9, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 117, 118, 119, 128, 131, 133, 140, 149, 154 og 158.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Brandbjerglundvej 10, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 114, 115 og 116.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil senest den 2. januar 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 18. december 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Vejdirektoratets Fortegnelse nr. 21