Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, ekspropriationsforretningen den 16. august 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 16. AUGUST 2023

 

Forretningen begynder kl. 09.30 ud for ejendommen beliggende Lundumhedevej 23, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under lb.nr. 265.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen beliggende Rådvedvej 57, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under lb.nr. 270 og 270A.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ud for ejendommen beliggende Kærgårdsvej 40, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under lb.nr. 262.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen beliggende Annasmindevej 43, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under lb.nr. 197.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist og erstatningen vil blive fastsat i umiddelbar forlængelse heraf.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 19. juli 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Teknisk Forvaltnings kontor i Horsens Kommune og Hedensted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. juni 2023

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk