Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, ekspropriationsforretningen den 27. juni 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S vil der efter reglerne i stats-ekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 27. JUNI 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 178, 182, 184 og 185.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på hjørnet, hvor kommunevejene Bredalvej og Årupvej krydser hinanden, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 16, 37 og 46.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på hjørnet, hvor kommunevejene Bredalvej og Årupvej krydser hinanden, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 42, 43 og 45.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på samkørselspladsen ved kommunevejene Juelsmindevej og Viborg Hovedvej, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 10, 12 og 272.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere.

 

Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 30. maj 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune for så vidt angår fortegnelse nr. 10 samt på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune og Borgerservice i Vejle Kommune for så vidt angår fortegnelse nr. 9.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 15. maj 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk