Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 15. december 2021

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

ONSDAG DEN 15. DECEMBER 2021

 

Forretningen begynder kl. 10.15 ud for ejendommen beliggende Vedstedvej 1, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenummer 47.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen beliggende Vedstedvej 5, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenummer 48.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ud for ejendommen beliggende Vismarlundvej 3, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenummer 46.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ud for ejendommen beliggende Ladegårdvej 26, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenummer 18.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 17. november 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 2. november 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk